Doneer.

Wij geloven in de kracht van verbinding; de verbinding tussen mensen, organisaties en overheden. Wij dragen bij aan een wereld waarin gelijke kansen, inclusiviteit, kwaliteit van leven en taboes doorbreken vanzelfsprekend zijn. Wij strijden hiervoor door onze krachten te bundelen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en onze ervaring en netwerk uit andere sectoren in te zetten om tot oplossingen te komen. Alle donaties worden ingezet om projecten te ontwikkelen en uit te breiden die ten minste één van de volgende doelen nastreven:- Het bevorderen van gelijke kansen en middelen voor ieder mens om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving- Het bevorderen van gelijke behandeling van ieder mens - Ieder mens is gelijkwaardig!- De kwaliteit van leven verbeteren bij mensen waar hier maatschappelijke behoefte aan is- Taboes doorbreken en negatieve stigma's bestrijden Wij zijn jou als donateur onwijs dankbaar dat je aan deze doelen wilt bijdragen en met ons mee vecht voor deze basisrechten voor ieder mens! Mocht je ideeën hebben om aan deze doelen bij te dragen maar je hebt geen mogelijkheden hier een financiële bijdrage aan te leveren, neem dan gerust contact op, alle hulp is welkom!

Name

Company name

Email address

Amount €*